Kocaeli Duyu Bütünleme

Riskli Bebeklerimiz

"Kocaeli ilinde çalışmalarını sürdüren Fizyoterapist Habibe AKIN, bireysel
farklılıklarını dikkate alarak çocuk danışanlarına duyu bütünleme terapisi uyguladı.

Duyusal bütünlemenin kişiliğe ve yetişkinlik dönemi bireysel özelliklere olan etkisini irdeledikçe
fonksiyonel harekete olan ilgisini arttı ve yetişkinlere pilates seansları vermeye başladı.
Hem duyu bütünleme terapisinde hem de pilates seanslarında disipline ve istikrara
önem vermekte ve terapist olarak bireye empati ile yaklaşmaktadır."

RİSKLİ BEBEKLERİMİZ

Riskli bebek gurubu pediatri alanında sıklıkla karşılaştığımız bir guruptur. 37 haftanın altında doğan prematüre bebeklerden, düşük doğum ağırlığına sahip zamanında doğan veya çeşitli nedenlere bağlı gelişimde geriliğin görüldüğü bebekleri kapsayan heterojen guruptur.
Prematüre doğumlar(özellikle 1500 gr altı ve 32 hafta altı bebekler), kas tonusu bozuklukları (hipotoni, hipertoni, distoni), hidrosefali/ mikrosefali, tekrarlayan nöbetler, spina bifida, tortikollis, gelişimi etkileyen kromozom anomalileri, konjenital nedenlerden dolayı nörolojik problemi olan bebekler bu gurubu oluşturan durumlardan bir kısmıdır.
Riskli bebeklerde erken dönemde yapılan müdahale motor gelişim için oldukça önemlidir. Bebeğin bireysel farklılıklarını saptamak için nöromotor değerlendirme yapılmalı ve en eken müdahale programı oluşturulmalıdır.
Erken rehabilitasyon programları, riskli bebeklerde doğar doğmaz başlaması gereken bir süreçtir. Bebeğin yaşamının ilk yılı beyin gelişiminde kritik bir dönemdir. Güncel çalışmalar, beyinde yüksek yenilenmenin ve hızlı öğrenmenin olduğu bebeklik sürecinde uygulanan müdahalenin daha etkili olacağını ileri sürmüştür.