Kocaeli Duyu Bütünleme

Vestibüler Sistem

"Kocaeli ilinde çalışmalarını sürdüren Fizyoterapist Habibe AKIN, bireysel
farklılıklarını dikkate alarak çocuk danışanlarına duyu bütünleme terapisi uyguladı.

Duyusal bütünlemenin kişiliğe ve yetişkinlik dönemi bireysel özelliklere olan etkisini irdeledikçe
fonksiyonel harekete olan ilgisini arttı ve yetişkinlere pilates seansları vermeye başladı.
Hem duyu bütünleme terapisinde hem de pilates seanslarında disipline ve istikrara
önem vermekte ve terapist olarak bireye empati ile yaklaşmaktadır."

VESTİBÜLER SİSTEMİMİZ

Vestibüler sistem posturün kontrolü, gövdenin, başın ve göz küresi hareketlerinin koordinasyonu, uzayda hareket ile vücut pozisyon hissinin farkındalığı gibi önemli yaşamsal işlevlerin sürekliliğine katkıda bulunarak denge adını verdiğimiz duyunun oluşması ve korunmasını sağlar. Hareket esnasında ve hareketin ivmesine göre başın ve vücut posturünün sürdürülerek dengenin sağlanmasından ve göz hareketlerinden sorumludur.

Zayıf vestibüler işlemleme ile ilişkili fonksiyonlarda zorluklar:
-Yerçekimine karşı güvensizlik
-Alan içerisinde uzuvların pozisyonunu yeterince hissetmeme
-Kas tonusu
-Denge problemleri
-Hareketi tolere etmede güçlükler
-Zayıf orta hat entegrasyonu
-Zayıf bilateral entegrasyon
Günlük yaşamda karşılaşılan zorluklar:
-Makasla kesme , bisiklet sürme, merdiven inip çıkma gibi vücudun her iki yanının koordineli çalışmasını gerektiren işlerde zorluklar
-Uzun süre oturamama veya oturduğunda dik duramama, kambur durma
-Hareket eden nesneyi takip etmede zorluk
-Bir sayfada satırları gözler ile tarayamama, takipte zorluk
-Denge gerektiren işlerde beceriksizlik, sakarlık
-Hareket içerikli aktivitelerden kaçma
-Erişkinlerde panik atak ile bağlantılıdır.
-Düşünmeden hareket etme, azalmış tehlike farkındalığı
-Vestibüler uyaran arayışı veya vestibüler uyarandan kaçma