Kocaeli Duyu Bütünleme

Floortime Terapisi Nedir?

DIR Floortime terapisi; değerlendirme ve sonrasında bireyin gelişimini desteklemek için gerekli programı içeren bir modeldir. Bu modelde çocuk ve aile birlikte değerlendirilir. Değerlendirmede çocuğun bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulur, tipik gelişim açısından hangi düzeyde olduğu önemsenir.

Tipik gelişimi desteklemek için karşılıklı ilişkiye dayanan bu yöntem uygulanır. Floortime, oyunu terapide araç olarak kullanan, DIR: 

D ( Developmental ) Gelişimsel: çocuk aile ile birlikte gözlemleyip fonksiyonel olarak değerlendirilir.

I( Individual ) Bireysel: Her çocuğun kendine has farklılıkları dikkate alınır. 

R ( Relationship – based ) İlişki kurmak: Bireyler arası etkileşimi, sosyal ve dugusal gelişim kapisitesini destekler.

Floortime yöntemi yaygın gelişimsel bozukluklar, öğrenme güçlüğü, dikkat dağınıklığı, gelişim geriliği, iletişim zorlukları, dil gelişimi ile ilgili zorluklar, sendromlar gibi durumlarda uygulanır. Bu yöntemde, floortime basamakları , her çocuğun kendine has bireysel farklılıkları önemsenerek, terapide çocuğun liderliği takip edilerek uygulanır.

Ebeynler terapide aktif rol oynar, terapi süreci çok önemlidir ve süreçte hem dikkatli hem de disiplinli davranmak gerekir.