Kocaeli Duyu Bütünleme

Taktil Sistem

"Kocaeli ilinde çalışmalarını sürdüren Fizyoterapist Habibe AKIN, bireysel
farklılıklarını dikkate alarak çocuk danışanlarına duyu bütünleme terapisi uyguladı.

Duyusal bütünlemenin kişiliğe ve yetişkinlik dönemi bireysel özelliklere olan etkisini irdeledikçe
fonksiyonel harekete olan ilgisini arttı ve yetişkinlere pilates seansları vermeye başladı.
Hem duyu bütünleme terapisinde hem de pilates seanslarında disipline ve istikrara
önem vermekte ve terapist olarak bireye empati ile yaklaşmaktadır."

TAKTİL(DOKUNSAL) SİSTEMİMİZ

 Taktil sistemimiz primerdir ve gelişim boyunca en baskın duyumuzdur. Dokunsal duyumuz doğru organizasyon ile birlikte yaşam boyunca çevremiz hakkında yeterli ve doğru bilgi alabilmemizi sağlar. Bebeklikten ergenliğe, ergenlikten yetişkinliğe pek çok işte dokunsal uyaranları kullanır yorumlarız. Sinir sistemimizin istemli ve istemsiz hareketleri , koordineli kas hareketi, vücut haritamızın gelişimi, tecrübe etme ve öğrenme , vücudumuzdaki birçok refleks bunlardandır.

   Dokunsal uyaranları yorumlamada disorganize olan çocuklarımızda el ile yapılan işlerden kaçma, uyarana fazla tepki ya da az tepki , vücut farkındalığının yetersiz gelişmesi, yeme bozuklukları, giyinme-soyunma gibi günlük yaşam aktivitelerinden kaçma, tecrübe ederken daha çok ağzı kullanma, konstipasyon, motor planlamada zayıflık, çok yakın teması sevme ya da yakın temasa tepki gösterme gibi durumlar ortaya çıkar. Bu durumlar sosyal etkileşimi ( anne, baba, akran…etkileşimi) çoğu zaman olumsuz etkiler.

  Bu belirtiler çocukta gözlemlendiği zaman çok sevdiği ya da hiç sevmediği uyarana maruz bırakmak çözüm değildir. Bireye onun bireysel farklılıklarını dikkate alarak yaklaşmak gerekir. Yapılan yaklaşımlarda çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü sinir sistemimiz tepkisini her an değiştirebilir ve her yanlış uygulamada çocuk daha fazla disorganize olabilir.