Kocaeli Duyu Bütünleme

Okul Öncesi Dönem

“Okul Öncesi Dönem”  “İlk Çocukluk Dönemi” veya “Erkem Çocukluk Dönemi” olarak da isimlendirdiğimiz, çocuğun hayatındaki 2-6 yaşları kapsayan dönemdir. Bu yaşlar çocuğun büyüme ve gelişimi için çok önemlidir. Çünkü bu dönem büyümenin ve gelişmenin en hızlı olduğu ve çocukların etraflarından en fazla etkilendiği dönemdir. Büyüme gelişimdeki bu hızın bir fırsata dönüşmesi, çocuğun etrafındakilerin  önce aile bireylerinin daha sonra da eğitimcinin elindedir.

Bir insan sadece çocukluk dönemlerinde değil, ömrü boyunca gelişim sağlar. Farklı söyleyişle, gelişim devamlıdır. Fakat , bazı dönemlerde yaşananlar, özellikle okul öncesi dönemde, daha sonraki dönemlerdeki gelişimi etkiler. 2-6 yaşlar arasında çocuğun gelişimine katkı sağlandığında, çocuğun çok yönlü gelişimi sağlanır. Bu da sonraki yaşlarında onun başarılı olmasında etkilidir. Bu dönemde önemli olan nokta, çocuğun gelişimini sağlayan ortamları yaratmaktır. Doğru ve güzel bir anaokulu da bu ortamlardan biridir. Bu dönemde yeterince gelişemeyen, desteklenemeyen çocuklar sonraki dönemlerde arayı kapamada güçlük çekerler.