Kocaeli Duyu Bütünleme

Görme Sistemimiz

"Kocaeli ilinde çalışmalarını sürdüren Fizyoterapist Habibe AKIN, bireysel
farklılıklarını dikkate alarak çocuk danışanlarına duyu bütünleme terapisi uyguladı.

Duyusal bütünlemenin kişiliğe ve yetişkinlik dönemi bireysel özelliklere olan etkisini irdeledikçe
fonksiyonel harekete olan ilgisini arttı ve yetişkinlere pilates seansları vermeye başladı.
Hem duyu bütünleme terapisinde hem de pilates seanslarında disipline ve istikrara
önem vermekte ve terapist olarak bireye empati ile yaklaşmaktadır."

  Günlük yaşantımızda görsel bilgileri fazlaca kullanırız. Fakat görme sistemi diğer duyu sistemleri ile karşılaştırıldığında bebek doğduğunda gelişimi henüz çok ilkeldir.

  İlk optik sinir dokusu gebeliğin 22.gününde gelişmeye başlar. Renkli görme ise bebek yaklaşık 3 aya ulaştığında başlar.

  Görme sistemimiz diğer duyusal sistemlerimiz ile birlikte çalışır. Yeterli bütünleme ile pek çok fonksiyon desteklenir. Sadece gözler ile küçük takipler, gözün kısa ve hızlı hareketi, görüntüyü yaklaştırma ve uzaklaştırma , görüntünün akıcılığını sağlama , hareket ile birlikte göz takibi bu fonksiyonlardandır.

  Visual sensitivite (görsel hassasiyet) durumunda gözlemlediğimiz durumlar:

-Zayıf el-göz koordinasyonu

-Okumada güçlük

-Defterden tahtaya, tahtadan deftere bakmada güçlük

-Çizme , yazma aktivitelerinden kaçma

-Okuduğunu anlamada güçlük

-Ortamdaki renk, ışık , dekor değişikliklerini kolay tolere edememe

-Satırı ve sütunu takip etmede güçlük

-Zayıf mesafe tayini

Web sitemiz: www.kocaeliduyubutunleme.com

Instagram hesabımız: @kocaeliduyubutunleme_