Kocaeli Duyu Bütünleme

Otizm ve Duyu Bütünleme

"Kocaeli ilinde çalışmalarını sürdüren Fizyoterapist Habibe AKIN, bireysel
farklılıklarını dikkate alarak çocuk danışanlarına duyu bütünleme terapisi uyguladı.

Duyusal bütünlemenin kişiliğe ve yetişkinlik dönemi bireysel özelliklere olan etkisini irdeledikçe
fonksiyonel harekete olan ilgisini arttı ve yetişkinlere pilates seansları vermeye başladı.
Hem duyu bütünleme terapisinde hem de pilates seanslarında disipline ve istikrara
önem vermekte ve terapist olarak bireye empati ile yaklaşmaktadır."

 

Otizm spektrum bozukluğu, sosyal iletişim zorlukları ve sınırlı tekrarlayan kalıplara sahip davranış, sınırlı ilgi alanları ya da aktivitelerle karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur. (Amerikan Psikiyatri Derneği/APD,2013),  (Ruhsal  Bozukluklar Tanı ve İstatistikleri El Kitabında DSM-5; APD,2013)

 

  Duyusal farklılıklar ; sınırlı tekrarlayan kalıplara sahip olma, sınırlı ilgi ve aktivite kriterlerinin altında bulunur. Çocuk hareketi tek düzlemde gerçekleştirir,  rutinin dışına çıkmada ve yeni olanı kabul etmede zorlanır. Bunlar olanı devamlı olarak tekrar etme ve kompleksleştirememeye neden olur.Duyusal bütünleme bozukluğu çocuğun oyun aktivitelerine, aile ve kardeş ilişkilerine, akran etkileşimine, giyinme – soyunma gibi günlük yaşam aktivitelerine katılımını olumsuz yönde etkiler. Bunlar hem günlük yaşamda fonksiyonelliği hem de sosyal etkileşimi önemli ölçüde kısıtlar ve çocuğun yaşamını zorlaştırır. Çocukta aktiviteye katılım zorluğu adaptif olmayan cevapların ortaya çıkmasına neden olur. Zayıf katılım ise öğrenme, becerileri kazanma ve becerilerin  gelişimini olumsuz etkiler.

   Bütünleme; başarılı hareketin planlanmasını, hareketin deneyimlenmesi ile edinilen bilginin, karmaşık algıların, bireyin yapabilirlik derecesinin artmasını ve anlamlı yanıtlar verebilmesini sağlar.

   Otizm tanılı  bireylerin  gösterdikleri davranışların çoğu duyusal artmış tepkisellik ya da duyusal azalmış tepkisellik ile ilişkilidir. Bireyin bireysel farklılıklarını da dikkate alarak müdahale gerektirir.

   Duyu bütünleme terapisi ,  öğrenme, yeni beceri kazanımı ve becerinin gelişimi, anlamlı davranış ve cevap, aktivitelere  aktif katılımı etkileyen duyusal-motor kriterlere odaklanır.

   Terapi boyunca çocukta adaptif cevapların artışıyla beceri artışı da gerçekleşir. Bu da günlük yaşam fonksiyonlarında bağımsızlığı arttırır.

 

Web sitemiz: www.kocaeliduyubutunleme.com

Instagram hesabımız: @kocaeliduyubutunleme_